STANINVEST D.O.O.,
STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.,
TAMSTAN D.O.O.,
MAJOR DOMUS D.O.O.,
ISTA D.O.O.,
CITY MB D.O.O.,
STANOVANJSKA ZADRUGA Z.O.O.,
ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.,
ZZZS OE MARIBOR,
PLINARNA MARIBOR D.D.,
INTEREUROPA FILIALA MARIBOR,
MARIBORSKE LEKARNE,
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET,
CESTNO PODJETJE MARIBOR,
POŠTNI LOGISTIČNI CENTER,
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.- ENOTA MARIBOR,
AERODROM MARIBOR,
KOŠAKI TMI D.D.,
PALFINGER D.O.O.,
KOMUNNIO D.O.O.,
OE MARIBOR,
SORTIMA D.O.O,
DODOMA D.O.O.,
MESTNA OBČINA MARIBOR,
DOM SMREKA D.O.O.,
MARVENT D.O.O.,
MELTAL D.N.O.,
MIKRO POLO D.O.O.,
GAMA D.O.O.,
ZDRAVSTVENI DOM DR.ADOLFA DROLCA,
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR,
UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA,
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO,
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA,
EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA,
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO,
PEDAGOŠKA FAKULTETA,
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO,
DRUGA GIMNAZIJA MARIBOR,
NIGRAD D.D.,
UPRAVA ZA NOTRANJE ZADEVE MARIBOR,
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA,
SREDNJA ELEKTROTEHNIČNA IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA,
O.Š.MAKSA DURJAVE,
O.Š.SLAVA KLAVORA,
O.Š.IVANA CANKARJA,
KNJIŽNICA TEZNO,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO,
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA,
DIJAŠKI DOM MARIBOR,
HENKEL SLOVENIJA D.D.,
VLADA RS MINISTRSTVO ZA OBRAMBO OE MARIBOR,
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR – HE ZLATOČILJE, HE FROMIN,
ADK D.O.O.,
RIMSKO KATOLIŠKA ŠKOFIJA MARIBOR – ADREANUM,
ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR,
LEYKAM TISKARNA D.O.O.
SGD STRDIN D.O.O.,
PINUS TKI D.D,
IGM STAVBAR D.D,
POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.
Univerza v Mariboru…

KOMUNALA MURSKA SOBOTA PE UPRAVLJANJE STANOVANJ,
POMURSKE LEKARNE,
INOKS D.O.O.,
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA,
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA,
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA,
MERCATOR CENTER MURSKA SOBOTA,
FISA- UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI D.O.O.,
KEMA PUCONCI,
MLINOPEK D.D.,
HOTEL DIANA,
GOSTIŠČE ZVEZDA,
POČITEK UŽITEK D.O.O. MORAVSKE TOPLICE,
SEVIS VOZIL LJUTOMER

MERCATOR CENTER LENART,
ZDRAVSTVENI DOM LENART,
UNIOR LENART …

GORNJA RADGONA:

OBČINA GORNJA RADGONA

SREDNJA GLASBENA ŠOLA PTUJ,
PERUTNINA PTUJ D.D.,
POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT OSOJNIKOVA 3,
IBLO D.O.O.,
MERCATOR CENTER PTUJ,
KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O.,
KOMUNALA PTUJ,
PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE PTUJ,
TERME PTUJ D.D.,
AVTOHIŠA HVALEC KIDRIČEVO,
BOXMARK D.O.O.KIDRIČEVO,
TALUM D.D. KIDRIČEVO …

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA,
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA,
TOVARNA OLJA GEA D.D.,
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA,
GRANIT D.D …

ŠENTILJ
DOLGA VAS
JURIJ

CESTE MOSTOVI CELJE D.D.,
VOC CELJE D.D, …

OBČINA ROGAŠKA SLATINA,
HOTEL DONAT ROGAŠKA SLATINA,
KULTURNI CENTER ROGAŠKA SLATINA,
ZDRAVILIŠKI DOM ROGAŠKA SLATINA,
ZDRAVSTVENI DOM ROGAŠKA SLATINA,
ZDRAVSTVENI DOM ŽALEC,
ZDRAVSTVENI DOM POLZELA,
ZDRAVSTVENI DOM PREBOLD,
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE,
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, …

SREDNJE ŠOLSKI CENTER VELENJE,
PREMOGOVNIK VELENJE,
ČISTILNA NAPRAVA ŠOŠTANJ

INTEREUROPA FILIALA DRAVOGRAD,
CARINSKI URAD DRAVOGRAD,
KORATUR PREVALJE,
LETALIŠČE SLOVENJ GRADEC …

VLADA RS PROTOKOLARNI OBJEKT BRDO,
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE,
TISKARNA SCHWARZ, LJUBLJANA
ŽUPANČIČEVA JAMA, LJUBLJANA
AVTOBUSNO PARKIRŠČE KORATUR LJ
LOGISTIČNI CENTER PERUTNINA PTUJ LJ
Univerza v Ljubljani Teološka Fakulteta

SEŽANA:

KRAŠKI ZIDAR D.D. SEŽANA …

NOVA GORICA:

POSLOVNA STAVBA HIT NOVA GORICA …

PIRAN – PORTOROŽ:

OBČINA PIRAN PORTOROŽ – PARKIRIŠČE